Контакти


 

 

Християн Стефанов
Главен организатор на
BEST Инженерна седмица 2019
e-mail: hristianstefanov98@gmail.com
Phone: +359 895 067 364

 

 

 

 

 

 

 

Елизабет Миланова
Координатор Връзки с Медии
e-mail: elizabethmilanovaa@gmail.com
Phone:+359 899 826 962

 

 

 

 

 

Гергана Георгиева
Координатор Връзки с Компании
e-mail: gergana.georgieva@best.eu.org
Phone:+359 893 277 289

 

 

 

 

 

 

 

Свилен Митев
Координатор Връзки с Участници
e-mail: smitev92@gmail.com
Phone: +359 883 489 230

 

 

 

 

 

 

 

 

Организатор на събитието:

Loading