Контакти


 

 

Ивайло Митев
Главен организатор на
BEST Инженерна седмица 2020
e-mail: ivailomitev17@gmail.com
Phone: +359 888 868 850

 

 

 

 

 

 

 

Цветелина Минкова
Координатор Връзки с Медии
e-mail: cvetka0915@gmail.com
Phone:+359 878 492 801

 

 

 

 

 

 

 

Свилен Митев
Координатор Връзки с Компании
e-mail: smitev92@gmail.com
Phone: +359 883 489 230

 

 

 

 

 

 

 

 

Организатор на събитието:

Loading